1. Tên CTKM: An toàn giao thông – Vui xuân hạnh phúc

2. Hàng hóa, dịch vụ áp dụng khuyến mại: Gói “Bản tin an toàn giao thông” và gói “Luật giao thông đường bộ”

3. Thời gian triển khai CTKM: 90 ngày Từ 0h00:00 ngày 27/01/2016 đến hết 23h59:59 ngày 25/04/2016 (90 ngày)

4. Phạm vi khuyến mại: Toàn quốc

5. Hình thức khuyến mại: Tích điểm trúng thưởng

6. Đối tượng:

  • CTKM áp dụng cho các thuê bao MobiFone hoạt động 2 chiều trên mạng thỏa mãn các tiêu chí sau:
    • Bản tin an toàn giao thông”, gói “Luật giao thông đường bộ”.
    •  
  • Cán bộ, công nhân viên của Công ty C