Tài khoản:
Mã OTP:
Ghi nhớ tài khoản
Đăng nhập
(Nếu bạn chưa có OTP,
click vào ĐÂY để lấy mã)
Thi sát hạch ô tô
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Khái niệm "dừng xe " hiểu thế nào cho đúng quy tắc giao thông? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 2. Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, việc nào không cho phép? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 3. Khái niệm "Người điều khiển giao thông " hiểu thế nào cho đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 4. Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 5. Người lái xe điều khiển xe theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 6. Người điều khiển xe ô tô, xe kéo, xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm ?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 7. Khái niệm " đường chính" được hiểu như thế nào?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 8. Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường điện , trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 9. Khái niệm " đường phố " được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 10. Khái niệm " đường ưu tiên" được hiểu như thế nào?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 11. Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 12. Khi xe kéo xe, xe kéo rơ móc, những hành vi nào không được phép?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 13. Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 14. Khi xảy ra tai nạn giao thông, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 15. Khái niệm " phần đường xe chạy" được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 16. Khái niệm "công trình đường bộ" được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 17. "Phương tiện tham gia giao thông đường bộ " gồm những loại nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 18. "Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ " gồm những đối tượng nào?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 19. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 20. Khái niệm " khổ giới hạn của đường bộ" được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 21. Dải ngăn cách đường bộ có những loại nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 22. Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 23. Khái niệm" phương tiện giao thông thô sơ đường bộ " được hiểu thế nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 24. Trong hình dưới, những xe nào là vi phạm quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 25. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 26. Người điều khiển giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma tuý có bị ngăn cấm hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 27. Các hành vi nào ở dưới đây bị ngăn cấm? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 28. Trong tình hướng dưới đây, để tránh xe đi trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 29. Ở những nơi nào không được lùi xe?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 30. Phương tiện giao thông đường bộ gồm những loại gì?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
#