Tài khoản:
Mã OTP:
Ghi nhớ tài khoản
Đăng nhập
(Nếu bạn chưa có OTP,
click vào ĐÂY để lấy mã)
Thi sát hạch ô tô
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Trong hình dưới, những xe nào vi phạm nguyên tắc giao thông?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 2. Khái niệm "Người điều khiển giao thông " hiểu thế nào cho đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 3. Khái niệm " làm đường " được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 4. Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, việc nào không cho phép? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 5. Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 6. Ở những nơi nào không được lùi xe?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 7. Trường hợp này xe nào được quyền đi trước (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 8. Khi xảy ra tai nạn giao thông, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 9. Khái niệm đường bộ được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 10. Khái niệm " phần đường xe chạy" được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 11. Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 12. Các hành vi nào ở dưới đây bị ngăn cấm? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 13. Trong tình hướng dưới đây, để tránh xe đi trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 14. Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp các trường hợp nào?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 15. Hành vi đưa xe cơ giới, xe chuyên dùng không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ có bị ngăn cấm hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 16. "Phương tiện tham gia giao thông đường bộ " gồm những loại nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 17. Những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 18. "Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ " gồm những đối tượng nào?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 19. Khái niệm "đỗ xe " hiểu thế nào cho đúng quy tắc giao thông? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 20. Khái niệm " đường phố " được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 21. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 22. Các hành vi sau đây có bị nghiêm cấm không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 23. Người điều khiển xe ô tô, xe kéo, xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm ?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 24. Người điều khiển giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma tuý có bị ngăn cấm hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 25. Người điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 26. Khái niệm "công trình đường bộ" được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 27. Khái niệm "dừng xe " hiểu thế nào cho đúng quy tắc giao thông? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 28. Phương tiện giao thông đường bộ gồm những loại gì?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 29. Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 30. Khái niệm" phương tiện giao thông thô sơ đường bộ " được hiểu thế nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
#