Tài khoản:
Mã OTP:
Ghi nhớ tài khoản
Đăng nhập
(Nếu bạn chưa có OTP,
click vào ĐÂY để lấy mã)
Thi sát hạch ô tô
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Khi xảy ra tai nạn giao thông, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 2. Khái niệm "công trình đường bộ" được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 3. Những hành vi nào dưới đây bị ngăn cấm?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 4. Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 5. Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường điện , trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 6. "Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ " gồm những đối tượng nào?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 7. "Người tham gia giao thông đường bộ " gồm những đối tượng nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 8. Khái niệm " đường phố " được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 9. "Phương tiện tham gia giao thông đường bộ " gồm những loại nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 10. Người lái xe điều khiển xe theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 11. Khái niệm "Người điều khiển giao thông " hiểu thế nào cho đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 12. Khái niệm" phương tiện giao thông thô sơ đường bộ " được hiểu thế nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 13. Phương tiện giao thông đường bộ gồm những loại gì?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 14. Khái niệm " làm đường " được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 15. Trong tình hướng dưới đây, để tránh xe đi trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 16. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 17. Trong hình dưới, những xe nào là vi phạm quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 18. Những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 19. Khái niệm " đường cao tốc" được hiểu như thế nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 20. Khái niệm " khổ giới hạn của đường bộ" được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 21. Trong hình dưới, những xe nào vi phạm nguyên tắc giao thông?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 22. Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 23. Khái niệm " đường ưu tiên" được hiểu như thế nào?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 24. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 25. Người điều khiển giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma tuý có bị ngăn cấm hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 26. Khi xe kéo xe, xe kéo rơ móc, những hành vi nào không được phép?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 27. Các hành vi nào ở dưới đây bị ngăn cấm? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 28. Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 29. Các hành vi sau đây có bị nghiêm cấm không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 30. Khái niệm " dải ngăn cách " được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
#