Tài khoản:
Mã OTP:
Ghi nhớ tài khoản
Đăng nhập
(Nếu bạn chưa có OTP,
click vào ĐÂY để lấy mã)
Thi sát hạch ô tô
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Khái niệm "dừng xe " hiểu thế nào cho đúng quy tắc giao thông? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 2. Trong tình hướng dưới đây, để tránh xe đi trước bị hỏng đột xuất trên đường, người lái xe phải làm gì? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 3. Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 4. Trong hình dưới, những xe nào là vi phạm quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 5. Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 6. Ở những nơi nào không được lùi xe?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 7. Người điều khiển giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma tuý có bị ngăn cấm hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 8. Khái niệm" phương tiện giao thông đường cơ giới" được hiểu thế nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 9. "Vạch kẻ đường" được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 10. Khái niệm " đường phố " được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 11. Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 12. Khái niệm " đường cao tốc" được hiểu như thế nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 13. Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp các trường hợp nào?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 14. Các hành vi sau đây có bị nghiêm cấm không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 15. Những hành vi nào dưới đây bị ngăn cấm?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 16. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 17. Khái niệm " dải ngăn cách " được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 18. "Phương tiện tham gia giao thông đường bộ " gồm những loại nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 19. Khi xe kéo xe, xe kéo rơ móc, những hành vi nào không được phép?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 20. "Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ " gồm những đối tượng nào?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 21. Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 22. Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 23. Dải ngăn cách đường bộ có những loại nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 24. Người điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 25. "Người tham gia giao thông đường bộ " gồm những đối tượng nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 26. Khái niệm đường bộ được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 27. Khái niệm" phương tiện giao thông thô sơ đường bộ " được hiểu thế nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 28. Người điều khiển xe ô tô, xe kéo, xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm ?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 29. Khái niệm " khổ giới hạn của đường bộ" được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 30. Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường điện , trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
#