Tài khoản:
Mã OTP:
Ghi nhớ tài khoản
Đăng nhập
(Nếu bạn chưa có OTP,
click vào ĐÂY để lấy mã)
Thi sát hạch ô tô
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Khái niệm " đường phố " được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 2. Dải ngăn cách đường bộ có những loại nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 3. Các hành vi nào ở dưới đây bị ngăn cấm? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 4. Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp các trường hợp nào?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 5. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 6. Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 7. "Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ " gồm những đối tượng nào?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 8. Khái niệm " khổ giới hạn của đường bộ" được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 9. Khái niệm đường bộ được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 10. "Vạch kẻ đường" được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 11. Khái niệm" phương tiện giao thông đường cơ giới" được hiểu thế nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 12. Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường điện , trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 13. Khi xe kéo xe, xe kéo rơ móc, những hành vi nào không được phép?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 14. Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 15. Khái niệm " làm đường " được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 16. Những hành vi nào dưới đây bị ngăn cấm?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 17. Khái niệm "dừng xe " hiểu thế nào cho đúng quy tắc giao thông? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 18. Khái niệm " đường cao tốc" được hiểu như thế nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 19. Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, việc nào không cho phép? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 20. Khái niệm " phần đường xe chạy" được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 21. Phương tiện giao thông đường bộ gồm những loại gì?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 22. Trong hình dưới, những xe nào là vi phạm quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 23. "Phương tiện tham gia giao thông đường bộ " gồm những loại nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 24. Hành vi đưa xe cơ giới, xe chuyên dùng không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ có bị ngăn cấm hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 25. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 26. Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 27. Khái niệm " đường chính" được hiểu như thế nào?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 28. Các hành vi sau đây có bị nghiêm cấm không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 29. Khái niệm "công trình đường bộ" được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 30. Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? (Theo Sathachlaixe.com)
#