Tài khoản:
Mã OTP:
Ghi nhớ tài khoản
Đăng nhập
(Nếu bạn chưa có OTP,
click vào ĐÂY để lấy mã)
Thi sát hạch ô tô
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Khi xảy ra tai nạn giao thông, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 2. Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 3. Trong hình dưới, những xe nào vi phạm nguyên tắc giao thông?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 4. Người điều khiển xe rẽ trái như thế nào là đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 5. Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp các trường hợp nào?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 6. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 7. Khái niệm " khổ giới hạn của đường bộ" được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 8. Ô tô con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông không? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 9. "Người tham gia giao thông đường bộ " gồm những đối tượng nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 10. Người điều khiển xe ô tô, xe kéo, xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm ?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 11. Hành vi đưa xe cơ giới, xe chuyên dùng không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ có bị ngăn cấm hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 12. Ở những nơi nào không được lùi xe?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 13. Khi xe kéo xe, xe kéo rơ móc, những hành vi nào không được phép?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 14. Khái niệm" phương tiện giao thông thô sơ đường bộ " được hiểu thế nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 15. Các hành vi nào ở dưới đây bị ngăn cấm? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 16. Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường điện , trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 17. Khái niệm " đường ưu tiên" được hiểu như thế nào?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 18. "Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ " gồm những đối tượng nào?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 19. Khái niệm "dừng xe " hiểu thế nào cho đúng quy tắc giao thông? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 20. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 21. Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 22. Khái niệm "công trình đường bộ" được hiểu thế nào là đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 23. Khái niệm "đỗ xe " hiểu thế nào cho đúng quy tắc giao thông? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 24. Khái niệm "Người điều khiển giao thông " hiểu thế nào cho đúng? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 25. Những hành vi nào dưới đây bị ngăn cấm?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 26. Các hành vi sau đây có bị nghiêm cấm không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 27. Người lái xe điều khiển xe theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 28. Trường hợp này xe nào được quyền đi trước (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 29. Trong hình dưới, những xe nào là vi phạm quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 30. Khái niệm" phương tiện giao thông đường cơ giới" được hiểu thế nào? ( Theo Tổng cục đường bộ VN)
#