Tài khoản:
Mã OTP:
Ghi nhớ tài khoản
Đăng nhập
(Nếu bạn chưa có OTP,
click vào ĐÂY để lấy mã)
Thi sát hạch xe máy
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Các xe đi như thế nào là đúng nguyên tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 2. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng nguyên tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 3. Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 4. Người vận tải, người lái xe khách phải chấp hành nhưng quy định nào ghi ở dưới dây? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 5. Xe nào đỗ vi phạm nguyên tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 6. Theo hướng mũi tên, những hướng nào thì xe motođược phép đi? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 7. Các xe đi theo mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 8. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 9. Người điều khiển xe mô tô, xe máy gắn máy trên đường mà trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm ?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 10. Người điều khiển xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy có được sử dụng xe để kéo, đẩy các xe khác, vật khác khi tham gia giao thông không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 11. Người điều khiển xe mô tô, xe máy gắn máy trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm ?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 12. Xe tải kéo moto ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 13. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô bao gồm nhưng loại hình nào ghi ở dưới dây? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 14. Xe nào đỗ vi phạm an toàn giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 15. Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi? (Theo Sathachlaixe.com)
#