Tài khoản:
Mã OTP:
Ghi nhớ tài khoản
Đăng nhập
(Nếu bạn chưa có OTP,
click vào ĐÂY để lấy mã)
Thi sát hạch xe máy
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Xe tải kéo moto ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 2. Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 3. Hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có bị nghiêm cấm hay không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 4. Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 5. Các xe đi theo mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 6. Các xe đi như thế nào là đúng nguyên tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 7. Xe nào đỗ vi phạm an toàn giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 8. Hàng nguy hiểm, hàng có mùi hôi thối hoặc động vật, hàng hóa khác có ảnh hưởng đến sức khỏe hành khách được nhận chở trên xe khách hay không? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 9. Người điều khiển xe mô tô 2 bánh, 3 bánh, xe gắn máy có được sử dụng xe để kéo, đẩy các xe khác, vật khác khi tham gia giao thông không?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 10. Người vận tải, người lái xe khách phải chấp hành nhưng quy định nào ghi ở dưới dây? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 11. Theo hướng mũi tên, những hướng nào thì xe motođược phép đi? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 12. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô bao gồm nhưng loại hình nào ghi ở dưới dây? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 13. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 14. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng nguyên tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 15. Xe nào vi phạm quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
#