Tài khoản:
Mã OTP:
Ghi nhớ tài khoản
Đăng nhập
(Nếu bạn chưa có OTP,
click vào ĐÂY để lấy mã)
Thi sát hạch xe tải
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1. Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 2. Theo tín hiệu đèn, xe nào dừng lại là đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 3. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 4. Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 5. Xe kéo rơ moóc khi tham gia giao thông phải tuân thủ điều kiện nào ghi ở dưới đây? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 6. Xe kéo rơ moóc khi tham gia giao thông phải tuân thủ điều kiện nào ghi ở dưới đây? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 7. Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 8. Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 9. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? ( Theo cục đường bộ Việt Nam)
Câu 10. Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông? (Theo Sathachlaixe.com)
Câu 11. Khi tập lái xe ô tô, người lái xe tập lái phải đảm bảo các điều kiện gì? (Theo Cục Đường bộ Việt Nam)
Câu 12. Đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 13. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 14. Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 15. Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 16. Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 17. Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?( Theo Tổng cục đường bộ VN)
Câu 18. Xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn tham gia giao thông cần tuân thủ quy định nào ghi ở dưới đây? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 19. Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 20. Việc nối xe kéo với xe được kéo trong trường hợp hệ thống hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì phải dùng cách nào? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 21. Những hướng nào xe tải được phép đi? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 22. Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 23. Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 24. Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 25. Xe nào được quyền đi trước? (Theo cục đường bộ Việt Nam)
Câu 26. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 27. Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên; xe hạng B2 kéo rơ moóc (FB2)? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 28. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 29. Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
Câu 30. Người có giấy phép lái xe hạng C được điều khiển loại xe nào? (Theo Cục đường bộ Việt Nam)
#